TR EN
MAITLAND® KONSEPTİ

MAITLAND® KONSEPTİ

Ortopedik Manuel Terapi Eğitimi / Seviye 1

1. HAFTA // 21 - 25.03.2022

 • Katılımcı Sayısı 18 Katılımcı
 • Kurs Süresi 5 Günlük 4 Hafta
 • Ücret 16.500 TL
 • Sertifikasyon IMTA Uluslararası Geçerlilikte Sertifika
 • Kurs Dili İngilizce Simültane Tercüme
Werner Nafzger

Werner Nafzger


Dipl. PT FH, Bsc, PT OMT, IMTA Eğitmeni

1999 yılında Uluslararası Maitland Eğitmenler Birliği’ne (IMTA) bağlı olarak eğitimler vermektedir. Japonya’dan İsviçre’ye, Almanya’dan  Mısır’a kadar  lisansüstü manipülatif tedavi dersleri vermektedir. 1999-2003 yılları arasında IMTA Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Uzmanlık alanları vertebral disfonksiyonun klinik değerlendirilmesi ve kronik ağrı paternidir.

KURS İÇERİĞİ

MAITLAND® KONSEPTİ NEDİR? 

Maitland® kavramı, ilk olarak 1960’larda Avustralyalı fizyoterapist G. D. Maitland tarafından geliştirilen bir klinik tedavi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, ilk ortaya çıktığı dönemden bu güne, fizyoterapistlerin mevcut bilimsel bilgi ve kanıtları değerlendirmelerine ve hasta yönetimine dahil etmelerine yardımcı olmak için sürekli olarak geliştirilmiş ve uyarlanmıştır.

IMTA programının eğitimi dünya çapında verilmektedir. Eğitim programının başlaması ile beraber, ilk dersten itibaren, tüm omurganın kas iskelet sistemi ve nöral yapılarının değerlendirilmesi ve tedavisi anlatılmaya başlanacaktır. Biyopsikososyal modele dayalı olarak ve mevcut kanıtları entegre ederek hastaların bireysel olarak nasıl değerlendirileceği ve tedavi edileceği konularına özel olarak odaklanılacaktır.

Bu sayede, IMTA eğitmenlerinin gözetimindeki tedavi seansları ile öğrendiklerinizi doğrudan klinik uygulamaya aktarabileceksiniz.

IMTA EĞİTİM SİSTEMİNİN AVANTAJLARI 

IMTA’nın eğitim sisteminin odak noktası klinik becerilerdir. Eğitimimiz, Uluslararası Ortopedik Manuel Terapistler Federasyonu’nun (IFOMPT) standartlarına dayanmaktadır.

Nöromüsküloskeletal fizyoterapi alanında 11 hafta süre ile lisansüstü düzeyde bir eğitim verilmektedir. Eğitim sistemi; öz yönetimli ve eğitmen yönlendirmeli öğrenme ile toplam 440 saatlik teorik ve uygulamalı dersleri içeren toplam 4 modülden oluşmaktadır.

Eğitimlerde probleme yönelik düşüncenizi derinleştirecek ve bunu klinik pratiğinize uygulamayı öğreneceksiniz.

Eğitim programı içerisinde verilen derslere ek olarak, kapsamlı el kitapları ve konu özelinde hazırlanmış ders kitabı verilecektir. Ayrıca, IMTA’nın video platformuna erişiminiz ücretsiz sağlanacaktır.

 

MODÜL

MODÜL İÇERİĞİ

Seviye-1 Manuel Terapinin Temelleri
4 Hafta
-Maitland konseptine dair temel bilgiler
-İletişim
-Klinik muhakeme
-Bütün vücut üzerinde değerlendirme ve tedavi teknikleri
-Dokümantasyon
Seviye-2a Kavramları Desteklemek ve Becerileri Geliştirmek
2 Hafta
-Nörodinamikler
-Omurga biyomekaniği
-Kombine hareketler
-Kompresyon
-Klinik paternler
Seviye-2b Becerilerin Geliştirilmesi ve Klinik Muhakeme
2 Hafta
-Servikal instabilite
-Lomber instabilite
-HV grade 5
-Klinik muhakeme
-Ağrı mekanizmaları
Seviye-3 Yaklaşımları Entegre Etme
3 Hafta
-Ağrı yönetimi
-Alt ekstremitede kas dengesi
-Kranyomandibular disfonksiyon ve kranyum disfonksiyonu
IMTA Akreditasyon Sınavı
1 Gün
-Yazılı sınav (MCQ)
-Bir makalenin eleştirel yansıması
-Pratik becerilerin değerlendirilmesi
-Vaka temelli klinik muhakeme ve pratik becerilerin değerlendirilmesi

SEVİYE-1: MANUEL TERAPİNİN TEMELİ; 4 HAFTA 

Bu 4 hafta süren 1. Seviye ‘Manuel Terapı̇nı̇n Temelı̇’ odaklı eğitim sayesinde katılımcılar;

• Maitland® kavramı, hasta merkezli bir biyopsikososyal model çerçevesinde düşünme becerisi ve modern bir klinik anlayış içerisinde Maitland® kavramının rolü,

• Periferik nörobiyolojik mekanizmalar üzerine odaklanarak hareket bozukluklarının değerlendirilmesi, yorumlanması ve spesifik tedavisi,

• Tüm vertebral kolon, kraniyomandibuler disfonksiyonlar, tüm periferik eklemler ve nöromüsküler yapıların değerlendirilmesi ve tedavi yöntemleri,

• Maitland® kavramı çervçevesinde, tüm vücut ekstremiteleri ve omurga üzerindeki pasif eklem mobilizasyonları ve manipülasyonlarına ek olarak, nörodinamik teknikler, kas germe, stabilizasyon egzersizleri ve kişiye özel uyarlanmış ev programları,

• Tedavide uygun önlemleri almak için, kırmızı-sarı bayrakları ve diğer önlemleri ve

• Etkili bir tedavinin nasıl planlanacağı ve uygulanacağı,

gibi konular hakkında detaylı teorik bilgi edinecek, pratik altyapı oluşturacak ve bu sayede uygulama için yeterli donanıma sahip olacaklardır.

Aynı zamanda katılımcılar;

• Hastaları IMTA eğitmenlerinin gözetimi altında tedavi edebilecek,

• Hasta değerlendirme ve yönetimini en önemli detaylarıyla gösteren eğitmenleri birebir izleyebileceklerdir.

Maitland Konsepti Resmi Sitesi

https://www.imta.ch/en

Maitland Konsepti Tanıtım Videosu

https://youtu.be/FNKUDvC3Z4k

Kurs Ücreti;

Seviye 1 –  4 hafta 20 günlük eğitimin tamamını kapsamaktır.

1 hazirana kadar kişi başı kayıt ücreti 1400 Euro + KDV’dir.

Kurs kaydı 4 kişiden fazla ise kişi başı kayıt ücreti 1300 Euro + KDV’dir.

 

1 Hazirandan sonra kişi başı kayıt ücreti 1600 Euro + KDV’dir.

Kurs kaydı 4 kişiden fazla ise kişi başı kayıt ücreti 1500 Euro + KDV’dir.

Eğitim sırasında simültane çeviri yapılacaktır.

Detaylı bilgi ve kayıt için +90(535) 362 95 47 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz.

 

21 – 25.03.20212

Gün 1 Kurs Amaçları, Konsepte Giriş, Yüzeyel Anatomi, C/0 Prensipleri, Lumbal (Lx) C/0, Lx Hareket Seviyeleri, P/E Prensipleri
09.00-10.30 Açılış/kurs hedefleri, Maitland konsepte giriş
10.30-10.50 Mola
10.50-13.00 Yüzeyel anatomi LWS, Tekniklerin prensipleri (Pratik)
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.45 Bulguların ilkeleri, Lumbal omurga
15.45-16.05 Mola
16.05-18.00 Bulguların devamı, Lumbal omurga
Gün 2 P/E Prensipleri, Lx P/E, Nörodinamik teori, P/E nörodinamikleri, Lx palpasyonu, Hareket tablosu
08.30-10.30 P/E Lx fonksiyonel değerlendirme
10.30-10.45 Mola
10.45-13.00 Nörodinamik teori, Nörolojik muayene
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-16.00 P/E LWS devamı (PAIVM’s içeren)
16.00-16.15 Mola
16.15-18.00 P/E LWS devamı ve hareket diyagramı
Gün 3 Lx’e dayalı self yönetim prensibi, C/O kalça, P/E kalça, Rx’e giriş ve ek hareketlere dayalı progresyon
08.30-10.30 Self yönetim
10.30-10.45 Mola
10.45-13.00 C/O kalça, P/E
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-16.00 P/E kalça, giriş
16.00-16.15 Mola
16.30-18.00 P/E kalça, giriş
Gün 4 C/O Cx, P/E Cx, Klinik değerlendirme
08.30-10.30 C/O Cx
10.30-10.45 Mola
10.45-13.00 P/E Cx
13.00-14.00 Öğle yemeği
13.30-16.00 P/E Cx devamı
16.00-16.15 Mola
16.15-18.00 P/E Cx devamı, Klinik değerlendirme
Gün 5  
08.30-10.30 P/E Cx: Üst Ekstremitenin Nörolojik Değerlendirmesi, Nörodinamik Testler’
10.30-10.45 Mola
10.45-12.00 P/E Cx
12.00-13.00 Öğle yemeği
13.00-14.20 P/E Cx: C2-C7 palpasyonu
14.30 Kurs sonu

23 – 27.05.2022

6. Gün Konseptin revizyonu, Omuz kuşağı, C/O ve P/E
09.00-10.30 Maitland Konsept revizyonu, Klinik muhakeme
10.30-10.45 Mola
10.45-11.45 C/O omuz kompleksi
11.45-13.00 P/E omuz kompleksi
13.00-14.00 Öğle yemeği
14.00-16.00 P/E omuz kompleksi
16.00-16.20 Mola
16.20-18.00 P/E omuz kompleksi
7. Gün Omuz Kompleksi P/E ve Rx, Lx tamamlayıcı: PPIVMs, Rx rotasyon, traksiyon
08.30-10.30 Omuz kompleksi P/E ve Rx
10.30-10.45 Mola
10.45-12.30 Omuz kompleksi P/E ve Rx
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-16.00 Lx tamamlayıcı: PPIVMs ve Rx rotasyon
16.00-16.15 Mola
16.15-18.00 Lx tamamlayıcı: PPIVMs ve Rx rotasyon
8. Gün Hastalar, Cx takviye
08.30-09.00 Hasta için hazırlık
09.00-10.30 Grup A: hastaların kaydı ve tedavisi
Grup B: video/pratik çalışma
10.30-12.00 Grup A: bulguların tamamlanması, pratik çalışma
Grup B: hastaların kaydı ve tedavisi
12.00-12.30 Cx takviye
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-16.00 Cx: tedavi tekniği
16.00-16.15 Mola
16.15-18.00 Cx: tedavi tekniği
9. Gün Hastaların tedavisi, Tx C/O, P/E ve Rx
08.30-09.00 Planlama ve 2. hasta tedavisi
09.00-10.15 Grup A: hastalar
Grup B: video/pratik çalışma
10.15-11.30 Grup A: video/pratik çalışma
Grup B: hastalar
11.30-12.30 İletişim, Tx C/O
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-16.00 Tx P/E
16.00-16.15 Mola
16.15-18.00 Tx Rx
10. Gün  
08.30-09.00 3. hasta tedavisini planlama
09.00-10.15 Grup A: hastalar
Grup B: video/pratik çalışma
10.15-11.30 Grup A: video/pratik çalışma
Grup B: hastalar
11.30-12.00 Hasta sonuçlarının tamamlanması, hasta devir raporları, geriye dönük değerlendirme
12.00-13.00 Öğle yemeği
13.00-14.30 Tx self yönetim, son sorular

TARİH BİLDİRİLECEK

11. Gün Konsepti gözden geçirme, C/O, P/E sakroiliak eklem
09.00-10.30 Maitland konsepti gözden geçirme, C/O sakroiliak eklem
10.30-10.45 Mola
10.45-13.00 P/E sakroiliak eklem
13.00-14.00 Öğle yemeği
14.00-15.45 P/E sakroiliak eklem
15.45-16.00 Mola
16.00-17.15 Eğitmen tarafından hasta değerlendirme/tedavi (1.)
12. Gün Hasta tedavisi, hasta demosu, ağrı mekanizmalarına giriş, Rx sakroiliak eklem, G/H gözden geçirme
08.30-09.30 Rx sakroiliak eklem
09.30-10.15 Ağrı mekanizmalarına giriş
10.15-10.30 Mola
10.30-11.30 Omurga ve omuz tekniklerini gözden geçirme
11.30-12.30 Eğitmen tarafından hasta değerlendirme/tedavi (2.)
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-14.00 Hastalar için hazırlık
14.00-15.30 Grup A: kayıt ve hasta tedavisi
Grup B: video/pratik çalışma
15.30-17.00 Grup A: bulguların tamamlanması, pratik çalışma
Grup B: kayıt ve hasta tedavisi
13. Gün Hasta tedavisi, C/O diz, P/E diz
08.30-09.30 C/O diz
09.30-10.15 P/E diz
10.15-10.30 Mola
10.30-12.30 P/E diz
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-14.00 Teknikleri gözden geçirme
14.00-14.30 Hastalar için hazırlık
14.30-15.45 Grup A: hastalar
Grup B: video/pratik çalışma
15.45-17.00 Grup A: video/pratik çalışma
Grup B: hastalar
14. Gün Hasta tedavisi, Rx diz
08.30-10.15 Rx diz ve Rx’in progresyonu
10.15-10.30 Mola
11.30-12.30 Eğitmen tarafından hasta değerlendirme/tedavi (3.)
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-14.00 Teknikleri gözden geçirme
14.00-14.30 Hastalar için hazırlık
14.30-15.45 Grup A: hastalar
Grup B: video/pratik çalışma
15.45-17.00 Grup A: video/pratik çalışma
Grup B: hastalar
15. Gün Hasta tedavisi, C/O ayak, P/E ayak, Rx ayak
08.30-09.30 C/O ayak
09.30-10.15 P/E ayak
10.15-10.30 Mola
10.30-11.55 P/E ayak
12.00-13.00 Öğle yemeği
13.00-14.30 Rx ayak
15.00-15.15 Mola
15.15-16.30 Klinik muhakeme, son sorular

TARİH BİLDİRİLECEK

 
16. Gün Konsepti gözden geçirme, hasta demonstrasyonu, C/O dirsek, P/E dirsek
09.00-10.30 Konsepti gözden geçirme, C/O dirsek
10.30-10.45 Mola
10.45-13.00 P/E dirsek
13.00-14.00 Öğle yemeği
14.00-15.45 P/E dirsek
15.45-16.00 Mola
16.00-17.15 Eğitmen tarafından hasta değerlendirme/tedavi (1.)
17. Gün Hasta değerlendirme, hasta demosu, P/E dirsek, Rx dirsek
08.30-09.30 Farklı teknikleri gözden geçirme
09.30-10.15 Dirsek, farklılaşma testleri
10.15-10.30 Mola
10.30-11.30 Dirsek: Rx, ve Rx’in progresyonu
11.30-12.30 Eğitmen tarafından hasta değerlendirme/tedavi (2.)
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-14.00 Hastalar için hazırlanma
14.00-15.30 Grup A: kayıt ve hasta tedavisi
Grup B: video/pratik çalışma
15.30-17.00 Grup A: bulguların tamamlanması, pratik çalışma
Grup B: kayıt ve hasta tedavisi
18. Gün Hasta tedavisi, C/O TMJ, P/E TMJ
08.30-09.30 C/O temporomandibular eklem (TMJ)
09.30-10.15 P/E TMJ
10.15-10.30 Mola
10.30-12.30 P/E ve Rx TMJ
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-14.00 Teknikleri gözden geçirme
14.00-14.30 Hastalar için hazırlanma
14.30-15.45 Grup A: bulguların tamamlanması, pratik çalışma
Grup B: kayıt ve hasta tedavisi
15.45-17.00 Grup A: bulguların tamamlanması, pratik çalışma
Grup B: kayıt ve hasta tedavisi
19. Gün Hasta değerlendirme, teknik inceleme
08.30-08.45 Teknik inceleme için hazırlanma
08.45-10.15 Teknik inceleme
10.15-10.30 Mola
10.30-11.30 Teknik inceleme
11.30-12.30 Teknikleri gözden geçirme
12.30-13.30 Öğle yemeği
13.30-14.15 Eğitmen tarafından hasta değerlendirme/tedavi (3.)
14.15-14.30 Hastalar için hazırlanma
14.30-15.45 Grup A: hastalar
Grup B: video/pratik çalışma
15.45-17.00 Grup A: video/pratik çalışma
Grup B: hastalar
20. Gün C/O el, P/E el, Rx el, PPIVMs Occ-C2
08.30-09.30 C/O el
09.30-10.15 P/E el
10.15-10.30 Mola
10.30-11.55 P/E el, Rx el
12.00-13.00 Öğle yemeği
13.00-13.45 PPIVMs Occ-C2
13.45-15.00 Ev programı, self-mobilizasyon
15.00-15.15 Mola
15.15-16.30 Klinik muhakeme, son sorular

Ön kayıt için 1.500 TL yatırması için gerekli bilgiler aşağıdadır.

Eğitim Ücretine KDV Dahil Değildir.

Ücret bilgisi için +90 (535) 362 95 47 nolu telefonu arayabilirsiniz.

  BANKA Hesap Bilgilerimiz

  Denizbank
  Medifit Medikal Sağlık
  TR08 0013 4000 0110 5380 5000 01


  KAYIT ve DOSYA GÖNDERME FORMU