TR EN
Kapsamlı Manuel Terapi Eğitimi

Kapsamlı Manuel Terapi Eğitimi

Modül 1/4
6-7 Ağustos Ankara
  • Katılımcı Sayısı Kontenjan Doldu
  • Kurs Süresi 4 Modül x 2 Gün
  • Ücret 2.500 TL(Modül)
  • Sertifikasyon Katılım Sertifikası
  • Kurs Dili İngilizce Simültane Tercüme
Mohammad JAVAHERIAN

Mohammad JAVAHERIAN


Ph.D. in Physiotherapy / International Manual Therapy Instructor

TUMS Üniversitesi’nde öğretim üyesi

Yoğun Bakım Fizyoterapisti ve Spinal Manuel Terapist

COVID-19’da araştırmacı

PhysioLearn Educational Group ortak kurucusu

KURS İÇERİĞİ

MODÜL 1: GİRİŞ ve LUMBAL OMURGA

1. GÜN

8:30-8:45   Açılış konuşması

8:45-9:00   İlk teorik muayene

9:00-10:30  Farklı yaklaşımlara dayalı manuel terapiye giriş

(Maitland, Mulligan, McKenzie, Greenman)

(Ana soru:  Manuel terapi prosedürü sırasında bir fizyoterapist tam olarak ne yapıyor?)

10:30-11:00 Kahve arası

11:00-12:30 Lumbal omurganın biyomekanikleri ve patomekanikleri

(Ana soru: Bir fizyoterapist biyomekani bilgisini manuel terapide nasıl kullanabilir?)

12:30-13:30 Öğle yemeği

13:30-15:00 McKenzie yaklaşımı ve diğer manuel terapi yaklaşımları arasında bir köprü kurma: Yeni bir terapatik yaklaşım

(Ana soru: Postüral bozukluklar, disfonksiyonlar ve denge bozuklukları için manuel terapi ne yapabilir?)

15:00-16:30 Lumbal omurganın değerlendirmesi

16:30-17:00 Kahve molası

17:00-17:30 Non-spesifik bel ağrılı gerçek hastada pratik

2. GÜN

9:00-10:00  Lumbal vertebranın mobilizasyonu

(Greenman ve Maitland’a dayalı)

10:00-10:45 Pratik

10:45-11:00 Kahve molası

11:00-12:00 Lumbal disfonksiyonda Kas Enerji Tekniği

(Chaitow ve Donatelli’s yaklaşımına dayalı)

12:00-12:45 Pratik

12:45-13:45 Öğle yemeği

13:45-14:45 Mulligan teknikleri

(NAG,SNAG)

14:45-15:30 Pratik

15:30-16:30 Radiküler bel ağrısı için Mulligan teknikleri

16:30-17:00 Pratik

17:00-17:30 Hasta üzerinde pratik

MODÜL 2: SERVİKAL OMURGA 

1. GÜN

8:30-8:45   Açılış konuşması

8:45-9:45   Spinal biyomekaniler, pato-mekaniler, servikal biyomekanileri gözden geçirme

9:45-10:45  Lumbal omurganın mobilizasyonu (fleksiyon, ekstensiyon ve rotasyon) ve Kas Enerji Tekniği

9:45-10:00  Pratik

10:00-10:15 Lumbal omurga için NAG ve SNAG teknikleri

10:15-10:45 Pratik

10:45-11:00 Kahve molası

11:00-11:30 Servikal vertebranın mobilizasyonu

(Greenman ve Maitland yaklaşımına dayalı)

11:30-12:00 Pratik

12:00-12:30 Servikal kasların rolü

12:30-13:00 Servikal kaslar için Kas Enerji Tekniği

(Leon Chaitow’s yaklaşımına dayalı)

13:00-14:00 Öğle yemeği

14:00-14:45 Pratik

14:45-15:15 Mulligan teknikleri (NAG;SNAG)

Bölüm A

15:15-15:45 Pratik

15:45-16:15 Mulligan teknikleri (NAG;SNAG)

Bölüm B

16:15-16:30 Kahve molası

16:30-17:00 Pratik

2. GÜN

9:00-9:45  Servikal kaslar için kuru iğneleme

9:45-10:15  Pratik

10:15-10:30 Servikal kasları gevşetme

10:30-10:45 Pratik

10:45-11:00 Kahve molası

11:00-11:15 C0-C1 değerlendirme,mobilizasyon,HVLA

11:15-11:45 Pratik

11:45-12:00 C1-C2 değerlendirme,mobilizasyon,HVLA

12:00-12:30 Pratik

12:30-13:00 C2-C6 değerlendirme,mobilizasyon,HVLA

13:00-13:30 Pratik

13:30-14:30 Öğle yemeği

14:30-14:45 C7 mobilizasyon, HVLA

14:45-15:15 Pratik

15:15-15:30 İlk kosta değerlendirme,mobilizasyon, Kas Enerji Tekniği, HVLA

15:30-15:45 Pratik

15:45-16:45 Gerçek hastada pratik

15:30-15:45 Torasik HVLA teknikleri

15:15-15:45 Pratik

15:45-16:00 Kahve molası

16:00-16:30 Torasik omurga için kuru iğneleme

16:30-17:00 Pratik

17:00-17:30 Hasta üzerinde pratik

MODÜL 3: TORASİK OMURGA, SAKROILIAK EKLEM ve STRAIN-COUNTERSTRAIN TEKNİĞİ

1. GÜN

8:30-8:45   Açılış konuşması

8:45-10:00  Modül 1’i ve pratiği gözden geçirme

10:00-11:15 Modül 2’yi ve pratiği gözden geçirme

11:15-11:30 Kahve molası

11:30-12:00 Torasik omurganın biyomekaniksel prensipleri ve ilişkili pato-mekanikleri

12:00-12:15 Torasik omurga HVLA teknikleri

Bölüm A

12:15-12:45 Pratik

12:45-13:00 Torasik omurga HVLA teknikleri

Bölüm B

13:00-13:30 Pratik

13:30-14:30 Öğle yemeği

14:30-15:15 Kas Strain Counterstrain prensipleri

15:15-15:30 Lumbal: SCS

15:30-15:45 Pratik

15:45-16:00 Servikal: SCS

16:00-16:15 Pratik

16:15-16:30 Pelvik kuşak: SCS

16:30-16:45 Pratik

16:45-17:00 Ayak ve ayak bileği: SCS

17:00-17:15 Pratik

2. GÜN

9:00-9:30   Sakroiliak eklemin anatomisi ve biyomekanisi

Sakroiliak eklem pato-mekaniklerinin klinik türevleri

9:30-10:00  Yüzeyel anatomi

10:00-10:30 Pratik

10:30-11:00 Sakroiliak eklem disfonksiyon tipleri

11:00-11:15 Kahve molası

11:15-11:30 Sakroiliak eklem değerlendirmesi

Bölüm A

11:30-12:00 Pratik

12:00-12:30 Sakroiliak eklem değerlendirmesi

Bölüm B

12:30-13:00 Pratik

13:00-14:00 Öğle yemeği

14:00-15:00 Sakroiliak eklem disfonksiyonlarının tedavisi

15:00-16:00 Pratik

16:00-16:15 SIPS’de lokal ağrı: tedavide bir zorluk

16:15-16:30 Pratik

1:30-15:45  Gerçek hasta üzerinde pratik

MODÜL 4: SİNİR GLIDE TEKNİKLERİ ve SINAV

1. GÜN

8:30-8:45   Açılış konuşması

8:45-9:30   Sinirlerin anatomisi ve biyomekanikleri

9:30-10:15  Sinir gliding egzersizlerinin temel prensipleri: değerlendirme ve tedavi

10:15-10:30 Kahve molası

10:30-11:00 Üst ekstremitenin mekanik arayüzleri: değerlendirme ve tedavi

11:00-12:00 Üst ekstremitede sinir gliding teknikleri: Median, Ulnar ve Radial

12:00-13:00 Pratik

13:00-14:00 Öğle yemeği

14:00-15:00 Alt ekstremitenin mekanik arayüzleri: değerlendirme ve tedavi

15:00-16:00 Üst ekstremitede sinir gliding teknikleri: Median, Ulnar ve Radial

16:00-17:00 Pratik

2. GÜN

9:00-9:30   Sınav

9:30-?  Pratik sınav