TR EN
GASTRO INTESTINAL SİSTEM

GASTRO INTESTINAL SİSTEM

PROBLEMLERİNDE OSTEOPATiK TANI ve TEDAVi YAKLAŞIMLARI

21 - 23 EYLÜL, ANKARA
  • Katılımcı Sayısı 30 Katılımcı
  • Kurs Süresi 3 GÜN
  • Ücret ---
  • Sertifikasyon Katılım Sertifikası
Michel PUYLAERT

Michel PUYLAERT


MSc, Osteopath DO

Mr. Puylaert 1995 yılından beri osteopathy eğitimleri vermektedir. OSD’nin (Osteopathy School of Deutschland) visceral eğitim departmanın sorumlusudur.

Yazmış Olduğu Kitaplar;
Leitfaden Viszerale Osteopathie (Elsevier, 2005),
Leitfaden Osteopathie (Elsevier, 2009),
Guidelines to Visceral Osteopathy
(Michel Puylaert , T. Liem and al. / Elsevier, 2014),
Fascia in the Osteopathic Field
(A. Chila, P. Tozzi, M. Puylaert and al. / Handspring, 2016)

 

Aldığı Eğitimler;

2016 Lectures on visceral osteopathy at the EmMED (Torun, Poland).

Lectures on integrated osteopathy at the Liveandlearn (Perth,  Australia).

2012 – 2015 Training in mesotherapy inter alia with Dr. Knoll.

2014 Lectures on Cochetage according to Ekman (Fascial hook) at the MKmedica (Wrocław, Polen).

2004 – 2014 Head of the department of visceral osteopathy at the OSD.

2011 Training in radiesthesia and geomancy with E. Kalteiss in Prien (Chiemsee).

2010 Gentle myofascial fibrolysis using the hook technique (crochetage) in Germany and Poland.

2009 – 2010 Training in mobilization techniques of vascular and neural structures by Jean-Pierre Barral.

2008 Training in Gesret method: Treatment of asthma and other immunological diseases

2007 Parietalosteopathywith Laurie S. Hartmann.

2006 Training in newcranial acupuncture (on the foundations laid down by Yamamoto) with Dr. T. Yamamoto.

2005 Ekmann Therapy: “crochetage” with P. Duby in Brussels

2004 Chiropractic on the foundations laid down by Ackermann.

1994 – 2004 VPT-Academy Dresden (craniosacral therapy, pelvis).

2000 – 2002 VPT-Academy Dresden (craniosacral therapy, pelvis).

2001 – 2002 Osteopathic Academy Munich (OAM) (visceral osteopathy).

2002 Lectures for the Osteopathie Schule Deutschland (OSD) on visceral osteopathyand fascia in Germany, Italy, Poland and Belgium.

2003 Rudolph & Renate Schrottenbaums Institute for neuromusculuar regulation inErlangen: visceral osteopathy, Fascia, craniosacral osteopathy.

1997 – 2002 Continuous training in osteopathy at different schools. Dissection work at the University of Brussels, Heidelberg, Munich and Hamburg.

1996 Lectures and workshops for various conferences in Germany.

1991-1996 Training in osteopathy at the College Sutherland (Neu-Ulm). D.O. Degree.

KURS İÇERİĞİ

1. Gün: 

• Çeşitli visseral konseptlerin kısa bir tanımı

• Segmental Anatomiye giriş ve pratik uygulamalar

• Sklerotom – Myotom – Dermatom ve Enterotom arasındaki bağlantılar

• Spesifik hastalık tablolarının tanımı:

Örn:

Mide yanması

İrritabl Barsak Sendromu

İrritabl Özefagus

Gastroözefageal Reflü

Sözde Gluten ve ark. İntoleransı

• Beyin – Barsak aksının belirleyici rolü 

• Mikrobiom ve etkileri

• Barsaktaki lenfatik sistemin önemli rolü

• Pratik uygulamalar

2. Gün:

• Visseral sistemin hızlı muayenesi

• Omurganın hızlı muayenesi

• “Visseral Kökenli” Pelvik Disfonksiyon

• Visseral sistemde ‘Keypoints’ 

• Visseranın tetik noktaları

• Enerjetik Motilite

• Beyin – Barsak aksının optimizasyonu:

Visseral bölgede Fasyal Teknikler ve Mobilizasyon,

Lenf teknikleri,

Beyin teknikleri: Amygdala, Hippocampus, Neocortex.

3. Gün:

• Vejetatif Slstem:

1.Parasempatik:

Kraniumda Strain-Counterstrain

Pelvis Teknikleri

2.Sempatik:

Omurganın miyofasyal ve parietal teknikleri

3.Prevertebral pleksus teknikleri

• Şemalar ve tedavi stratejileri 

Örn. Alerjilerde, İntoleransda, Malabsorbsiyon

• Günlük yaşam için pratik öneriler

KURS ÖN KAYIT FORMU