TR EN
DNS Egzersiz Eğitimi

DNS Egzersiz Eğitimi

Part 1-2

30 KASIM-03 ARALIK
  • Katılımcı Sayısı 24 Katılımcı
  • Kurs Süresi 4 Gün
  • Ücret ---
  • Sertifikasyon Katılım Sertifikası
Michael Maxwell

Michael Maxwell


DNS Eğitmeni

Praque School DNS resmi eğitmenidir.

KURS İÇERİĞİ

Bu eğitim DNS prensiplerinin “Egzersiz ve Fitness” antrenmanları ile ilişkisini içermektedir.

Kas-iskelet sistemi ağrılarını etiyolojisinde özellikle bel ağrıları için sıklıkla anatomik, biyomekanik ve omurga üzerinde etkili olan dış faktörlerin üzerinde durulur. Merkezi sinir Sisteminin kalitesi ile bağlantılı olarak kasların stabilizatör fonksiyonları postural kontrolde önemli ve belirleyici bir rol oynar. Dinamik Nöromusküler Stabilizasyon (DNS) hareket sisteminin nörofizyolojik prensiplerini açıklayan yeni ve benzersiz bir yaklaşımdır. DNS hareket sistemimizin oturduğu yaşamın 1.yılının gelişimsel kinesyolojik prensiplerini kapsar. Bu prensipler nörogelişimsel açıdan, ideal postural duruş, solunum paternleri ve eklemlerin fonksiyonel merkezi uyumlanmasıdır. DNS sizlere eklem ve omurganın fonksiyonel stabilitesinin kalitesini analiz imkanı veren bir dizi fonksiyonel testler sunduğu gibi kas-iskelet sistemi disfonksiyonlarının anahtar bağlantısını bulmanızı sağlar. Buradaki 1. amaç omurganın her segmentine veya diğer eklemlere etki eden kasların iç kuvvetlerini optimize etmektir. Stabilizasyon çalışmalarının dayanağı ontogenetik bütüncül postural-lokomotor paternlerdir. DNS yaklaşımda en iyi sportif performansı veya rehabilitasyonu gerçekleştirmek için tüm stabilizatör kaslar arasındaki koordinasyonu güçlendirmeniz gerekir.

DNS Egzersiz Eğitimlerinde katılımcılara temel postural stabilizasyon çalışmalarına nasıl başlanması gerektiği, egzersiz pozisyonları arasındaki geçişleri ve ilerlemeleri çalıştığı insanın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda direnç uygulayarak veya ekstremite / uzuv hareketi ekleyerek nasıl geliştirebilecekleri anlatılır.

Kısaca DNS

Sinir sistemi insanın duruşunu hareketini ve yürüyüşünü kontrol eden programları oluşturur. Bu motor kontrol sistemi yaşamın ilk yılında büyük ölçüde kurulmuş olur. Bu nedenle DNS sistemi lokomotor sistemle ilgili disfonksiyonları değerlendirmek ve eski haline getirmek için motor kontrol sisteminin nörogelişimsel yönlerini inceler. Prag Rehabilitasyonu ve Manuel Tıp Okulu, 20. Yüzyıl Rehabilitasyon hareketinin öncülerinden olan önemli Nörologlar ve Fizik Tedavi Uzmanları Vladimir Janda, Karel Lewit, Vaclav Vojta, Frantisek Vele tarafından kurulmuştur. Pavel Kolar bu uzmanlar tarafından açıklanan nörogelişimsel ve rehabilitasyon prensiplerine dayanarak, lokomotor sistemin restorasyonu ve stabilizasyonu için yeni nesil klinik protokoller tasarlamıştır. Bu yeni nesil yaklaşım Dinamik Neuromusküler Stabilizasyon ( DNS ) olarak tanımlanmıştır.

Part 1 (30 Kasım – 1 Aralık)

– Gelişimsel kinesiyolojinin temel prensiplerini anlamak,

– Yaşamın ilk yılındaki gelişme ile erişkinlikteki lokomotor sistem patolojileri arasındaki ilişkiyi göstermek,

– İnsanın hareket sisteminin temellerini tartışmak, motor fonksiyonların biyomekaniği, insanın ayağa kalkması ve adımlaması, postural gelişimde eklemlerin merkezlenmesi,

– Disfonksiyonel solunum paternlerini değerlendirmek ve düzeltmek,

– Omurgadaki entegre stabilizasyon sistemini, hem görsel hem de dinamik fonksiyon testlerini kullanarak değerlendirmek,

– DNS fonksiyonel testlerine ve gelişimsel pozisyonlara (supine-prone-low kneeling-oblique sit-quadruped) göre düzeltici egzersizlerin entegrasyonu sağlamak,

– DNS düzeltici egzersizlerinin diğer egzersiz stratejileri ile nasıl uyumlanabileceğini göstermek.

Part 2 (2-3 Aralık)

– Gelişimsel kinesiyoloji bağlamında ideal insan duruşunu, sportif performansı ve global motor paternlerini değerlendirmek, hareket sistemi ve sportif performans kapasitesini artırmak,

– Yüksek Gelişimsel Pozisyonlarda (Tripod, Bear, Squat, Lunge, Step Up) DNS egzersiz uygulamaları, beden farkındalığı artırma ve egzersiz modifikasyonları,

– Spesifik Sportif Teknikler için DNS Egzersizleri (Sıçrama, Atma…).

Prague School Kayıtları

– DNS bilimsel aktivitelerini desteklemeyi

– DNS video ve materyallerine erişimi

– DNS sistemini bilimsel kongrelerde kullanma ve sunma imkanı

– DNS prensiplerini online olarak kullanma imkanı sağlayacaktır.

* Eğitimden önce katılımcıların Prague School Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ücreti 80 Euro’dur, sistem bunun karşılığında DNS sisteminin yukarıda belirttiğimiz kullanım haklarını katılımcılara sağlamış olur.

2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*