TR EN
DNS B

DNS B

Klinik Eğitimi

2-4 Eylül İSTANBUL

  • Katılımcı Sayısı 24 Katılımcı
  • Kurs Süresi 3 Gün
  • Ücret 450 $
  • Sertifikasyon Katılım Sertifikası
  • Kurs Dili
Martina Ježková

Martina Ježková


DNS Eğitmeni

Martina Ježková, Fizyoterapi Yüksek Lisansını 2001 yılında Prag Charles Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi’nde tamamladı. Daha sonra Prag Üniversite Hastanesi Motol Rehabilitasyon Kliniğinde birlikte çalıştığı saygın Profesörler Janda ve Lewit’in öğrencisi oldu.

 

Martina, Üniversite hastanesindeki 17 yıllık klinik rehabilitasyon uygulamasında, serebral palsili bebekler ve merkezi koordinasyon bozukluğu olan çocuklar, skolyoz, nörolojik bozukluk hastaları, fonksiyonel kısırlığı olan jinekoloji hastaları, pelvik taban dahil olmak üzere geniş bir hasta yelpazesiyle çalıştı. disfonksiyon ve diğer pelvik sağlık sorunları. Hareket optimizasyon stratejileri geliştirmek için profesyonel ve amatör sporcular ve yaşlı hastalarla da çalıştı. Martina 2018’de Prag dışında kendi özel fizyoterapi muayenehanesini açtı.

 

Martina, 2004’ten beri Vojta’ya göre Refleks Lokomosyonunda sertifikalı terapisttir ve düzenli tazeleme kurslarına katılır. Rehabilitasyonda Gelişim Kinesiyolojisi ve Dinamik Nöromüsküler Stabilizasyon ilkeleri (Prof. Karel Lewit ve Mojžíšová’ya göre Fonksiyonel Kısıtlılık değerlendirmesi ve tedavisi. Ocak 2014’te Martina, Avustralya’daki ilk Yoga Eğitmeni sertifikasını tamamladı. 2014’ten beri hareket rehabilitasyonuna yaklaşımının bir parçası olarak Yoga öğrenmeye ve kendisini bu alanda geliştirmeye devam etti ve 2018’de sertifikalı bir Iyengar Yoga eğitmeni oldu. Martina ayrıca, MS hastaları için Stecco’ya göre Klapp emekleme (gelişimsel kinesiyolojiye dayalı), Kinezyotaj, Fasiyal manipülasyon teknikleri, fasiyal Yoga ve Yoga’da kısa kurslar tamamladı.

 

Martina, Profesör Pavel Kolar’ın gözetiminde yakından çalışır ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hareket rehabilitasyonu yaklaşımlarını öğretir. 2002’den bu yana, Prag’daki Charles Üniversitesi 2. Tıp Fakültesi’nde hem Fizyoterapi hem de Tıp öğrencilerine eğitim veren bir rehabilitasyon eğitmenidir. Martina, 2004’ten bu yana, Lewit’e göre Kas İskelet Teknikleri alanında sertifikalı eğitmen olarak ve 2001’den beri, Kolář’ya göre Gelişimsel Kinesiyoloji ve Dinamik Nöromüsküler Stabilizasyon alanlarında uluslararası sertifikalı bir eğitmen olarak hizmet vermektedir. Martina, klinik uygulamasından hareketle Kadın Sağlığı ve DNS ilkelerinin Rehabilitasyonda Yoga’ya uygulanması konusunda uzmanlaşmış DNS kursları geliştirmiştir.

 

KURS İÇERİĞİ

Son yıllarda lokomotor sistemin fonksiyonel gelişimine, sürdürülmesine verilen önem giderek arttı. Güvenli eklem uyumu ve hareketi için iç stabilizatör sistemin önemi bu çalışmalarda kanıtlandı. Bu önem nörofizyolojik ve biyomekanik açıdan kompleks bir yapıya sahip olan vertebral kolon içinde geçerlidir. Artmış fonksiyonel stabilite bilgisi fonksiyonel patolojiler için yeni teoriler geliştirmeyi sağladığı gibi, bu sistemin restorasyonu içinde yeni tedavi tekniklerin kullanımı sağladı. Ancak bu teknikler tedavi sonuçları beklenenden daha az etkili oldu. Bazıları da tedavi uygulaması açısından yeterince pratik değildi.

Bu dönemde fizyoterapistler tarafından intrinsik lokomotor sistemin stabilizasyonu artan oranda dikkat çekmeye başladı. Prof. Pavel Kolar geliştirdiği terapi uygulamaları ile iç sistemi aktive ederek kısa sürede lokomotor sistemin fonksiyonlarında belirgin iyileşme sağladı. Bu uygulamalar Praque School’un kurum temelleri olan lokomotor sistemin nörofizyolojik açıdan olgunlaşmasına dayalı gelişimsel prensiplerdir.

Kısaca DNS

Sinir sistemi insanın duruşunu hareketini ve yürüyüşünü kontrol eden programları oluşturur. Bu motor kontrol sistemi yaşamın ilk yılında büyük ölçüde kurulmuş olur. Bu nedenle DNS sistemi lokomotor sistemle ilgili disfonksiyonları değerlendirmek ve eski haline getirmek için motor kontrol sisteminin nörogelişimsel yönlerini inceler. Prag Rehabilitasyonu ve Manuel Tıp Okulu, 20. Yüzyıl Rehabilitasyon hareketinin öncülerinden olan önemli Nörologlar ve Fizik Tedavi Uzmanları Vladimir Janda, Karel Lewit, Vaclav Vojta, Frantisek Vele tarafından kurulmuştur. Pavel Kolar bu uzmanlar tarafından açıklanan nörogelişimsel ve rehabilitasyon prensiplerine dayanarak, lokomotor sistemin restorasyonu ve stabilizasyonu için yeni nesil klinik protokoller tasarlamıştır. Bu yeni nesil yaklaşım Dinamik Neuromusküler Stabilizasyon ( DNS ) olarak tanımlanmıştır.

• Gelişimsel kinesiyoloji ve bunun lokomotor sistemin patolojisi ile ilişkisinin anlaşılması: A dersinde kapsanan teoriyi gözden geçirin ve daha ileri teoriyi, yani dikeyleştirme (verticalization) sürecini tanıtın

• ilkel reflekslerin ve postüral reaksiyonların temelini ve bunların gelişimsel kinesiyolojideki rollerinin tanımlanması

• Vojta’ya göre refleks hareket hakkında temel bilgilerin tanıtılması

• Bebeklerin değerlendirmelerinin gösterimini gerçekleştirilmesi: katılımcılar ideal ve rahatsız lokomotor kalıplarını tanıyabilecek ve bebeklerin gelişim yaşını belirleyebilecek

• Lokomotor sistem içinde ağrı ve disfonksiyonu olan yetişkin hastalarda DNS değerlendirme ve tedavisinin gösterimi – stabilizasyon değerlendirmesi ve tedavi stratejisi

• Entegre spinal stabilizasyon sisteminin postüral analizi ve testi – Kurs A testlerinin gözden geçirilmesi ve ek, gelişmiş testlere giriş

• Yeni öğretilen DNS fonksiyonel testlerine dayalı düzeltici egzersizlerin entegrasyonu

• Farklı ipsilateral ve kontralateral statik pozisyonlarda egzersiz, lokomotor fonksiyon sırasında pozisyon transferi, dengesiz yüzey kullanarak egzersiz ilerlemesi, “planlı harekete” karşı direnç, hem ipsi hem de kontralateral modellerde ikili görev ve diğer zorluklar, ipsilateral ve kontralateral modeller arasında geçiş, izole edilmiş segmental hareketi

• Kortikal fonksiyona giriş – vücut düzeni, rahatlama kalitesi, izole segmental hareketler

• Daha gelişmiş DNS protokollerini klinik uygulamaya daha iyi entegre etmeleri için klinisyenlere daha karmaşık klinik yönetim açıklamalarının sağlanması

• Öğrencileri bir sonraki eğitim düzeyine en uygun şekilde hazırlama (Kurs “C”)

Eğitim Programı

1. GÜN  

09.00 – 10.30 Gelişimsel kinesiyoloji ve ontogenez; temel ilkelerin gözden geçirilmesi.

10.30 – 10.45 Kahve arası.

10.45 – 12.30 Yaşamın ilk yılında ilkel refleksler, postüral reaksiyonlar ve postüral aktivite. Yaşamın ilk yılında fonksiyonel değerlendirme – bebeklerin gösterimi ve video gösterimi. Fizyolojik ve patolojik gelişimi ayırt edin; merkezi koordinasyon bozukluğu; gelişim yaşını belirler.

12.30 – 13.30 Öğle yemeği.

13.30 – 15.00 Sırtüstü (supine) pozisyonlarda DNS aktif egzersizleri – inceleme ve gelişmiş modifikasyonlar. Sırtüstü (supine) DNS / ontogenetik pozisyonlarda kas sinerjileri.

15.00 – 15.15 Kahve arası.

15.15 – 17.00 Sırtüstü (supine) pozisyonlarda DNS aktif egzersiz uygulamaları

2. GÜN  

09.00 – 10.30 Yüzüstü (prone) pozisyonlarda aktif DNS egzersizleri – inceleme ve gelişmiş modifikasyonlar. Yüzüstü (prone) DNS / ontogenetik pozisyonlarda kas sinerjileri.

10.30 – 10.45 Kahve arası.

10.45 – 12.30 Yüzüstü (prone) pozisyonlarda aktif DNS egzersizleriuygu-lamaları

12.30 – 13.30 Öğle yemeği.

13.30 – 15.00 Gelişimsel dispraksi, DCD, kortikal işlev – teori, video gösterimi ve pratik sonuçlar.

15.00 – 15.15 Kahve arası.

15.15 – 17.00 Uygulamalar: sırtüstü (supine) ve yüzüstü (prone) pozisyonlar

2. GÜN  

08.30 – 10.30 Yan yatma (sidelying) pozisyonlarında aktif DNS egzersizi – temel kas sinerjilerine giriş. İpsilaterallokomotorpatern eğitimi ve progresyonun aşamaları.

10.30 – 10.45 Kahve arası

10.45 – 12.30 Yan yatma (sidelying) pozisyonlarında aktif DNS egzersizleri – uygulamaları. Aktif egzersiz için gelişmiş “daha yüksek” ontojenik pozisyonlar.

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği

13.30 – 15.00 DNS tabanlı mobilizasyon ve rahatlama teknikleri. Final DNS incelemesi ve tartışmalar.

İSTEĞE BAĞLI SINAV

Sertifikalı pratisyen olmak için katılımcılar bu sınava isteğe göre 100 Euro ek ücret karşılığında girebilirler.

Test, çeşitli gelişim aşamalarındaki bebeklerin bir analizinden oluşacaktır. Videoların bulunduğu web bağlantısı, analiz için katılımcıya mail yoluyla iletilecektir. Katılımcıların kurstan sonraki bir ay içinde testi yerel eğitmene iade etmeleri gerekir. Testin başarıyla tamamlanmasının ve geçilmesinin ardından, Prag Rehabilitasyon Okulu’ndan bir BAŞARI Sertifikası verilecektir.

Sınava yalnızca 3 kez tekrar girilebilir. Klinisyenin, sertifika testine yeniden hak kazanmadan önce bir veya daha fazla kursu tekrar etmesi gerekecektir.

 Detaylı bilgi ve kayıt için +90(537) 551 62 37 nolu telefonu arayınız.