TR EN
DNS A

DNS A

Klinik Eğitimi

26-28 Ağustos İSTANBUL

  • Katılımcı Sayısı 24 Katılımcı
  • Kurs Süresi 3 Gün
  • Ücret 400 $
  • Sertifikasyon Katılım Sertifikası
  • Kurs Dili
Martina Ježková

Martina Ježková


DNS Eğitmeni

Martina Ježková, Fizyoterapi Yüksek Lisansını 2001 yılında Prag Charles Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi’nde tamamladı. Daha sonra Prag Üniversite Hastanesi Motol Rehabilitasyon Kliniğinde birlikte çalıştığı saygın Profesörler Janda ve Lewit’in öğrencisi oldu.

 

Martina, Üniversite hastanesindeki 17 yıllık klinik rehabilitasyon uygulamasında, serebral palsili bebekler ve merkezi koordinasyon bozukluğu olan çocuklar, skolyoz, nörolojik bozukluk hastaları, fonksiyonel kısırlığı olan jinekoloji hastaları, pelvik taban dahil olmak üzere geniş bir hasta yelpazesiyle çalıştı. disfonksiyon ve diğer pelvik sağlık sorunları. Hareket optimizasyon stratejileri geliştirmek için profesyonel ve amatör sporcular ve yaşlı hastalarla da çalıştı. Martina 2018’de Prag dışında kendi özel fizyoterapi muayenehanesini açtı.

 

Martina, 2004’ten beri Vojta’ya göre Refleks Lokomosyonunda sertifikalı terapisttir ve düzenli tazeleme kurslarına katılır. Rehabilitasyonda Gelişim Kinesiyolojisi ve Dinamik Nöromüsküler Stabilizasyon ilkeleri (Prof. Karel Lewit ve Mojžíšová’ya göre Fonksiyonel Kısıtlılık değerlendirmesi ve tedavisi. Ocak 2014’te Martina, Avustralya’daki ilk Yoga Eğitmeni sertifikasını tamamladı. 2014’ten beri hareket rehabilitasyonuna yaklaşımının bir parçası olarak Yoga öğrenmeye ve kendisini bu alanda geliştirmeye devam etti ve 2018’de sertifikalı bir Iyengar Yoga eğitmeni oldu. Martina ayrıca, MS hastaları için Stecco’ya göre Klapp emekleme (gelişimsel kinesiyolojiye dayalı), Kinezyotaj, Fasiyal manipülasyon teknikleri, fasiyal Yoga ve Yoga’da kısa kurslar tamamladı.

 

Martina, Profesör Pavel Kolar’ın gözetiminde yakından çalışır ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hareket rehabilitasyonu yaklaşımlarını öğretir. 2002’den bu yana, Prag’daki Charles Üniversitesi 2. Tıp Fakültesi’nde hem Fizyoterapi hem de Tıp öğrencilerine eğitim veren bir rehabilitasyon eğitmenidir. Martina, 2004’ten bu yana, Lewit’e göre Kas İskelet Teknikleri alanında sertifikalı eğitmen olarak ve 2001’den beri, Kolář’ya göre Gelişimsel Kinesiyoloji ve Dinamik Nöromüsküler Stabilizasyon alanlarında uluslararası sertifikalı bir eğitmen olarak hizmet vermektedir. Martina, klinik uygulamasından hareketle Kadın Sağlığı ve DNS ilkelerinin Rehabilitasyonda Yoga’ya uygulanması konusunda uzmanlaşmış DNS kursları geliştirmiştir.

 

KURS İÇERİĞİ

Son yıllarda lokomotor sistemin fonksiyonel gelişimine, sürdürülmesine verilen önem giderek arttı. Güvenli eklem uyumu ve hareketi için iç stabilizatör sistemin önemi bu çalışmalarda kanıtlandı. Bu önem nörofizyolojik ve biyomekanik açıdan kompleks bir yapıya sahip olan vertebral kolon içinde geçerlidir. Artmış fonksiyonel stabilite bilgisi fonksiyonel patolojiler için yeni teoriler geliştirmeyi sağladığı gibi, bu sistemin restorasyonu içinde yeni tedavi tekniklerin kullanımı sağladı. Ancak bu teknikler tedavi sonuçları beklenenden daha az etkili oldu. Bazıları da tedavi uygulaması açısından yeterince pratik değildi.

Bu dönemde fizyoterapistler tarafından intrinsik lokomotor sistemin stabilizasyonu artan oranda dikkat çekmeye başladı. Prof. Pavel Kolar geliştirdiği terapi uygulamaları ile iç sistemi aktive ederek kısa sürede lokomotor sistemin fonksiyonlarında belirgin iyileşme sağladı. Bu uygulamalar Praque School’un kurum temelleri olan lokomotor sistemin nörofizyolojik açıdan olgunlaşmasına dayalı gelişimsel prensiplerdir.

Kısaca DNS

Sinir sistemi insanın duruşunu hareketini ve yürüyüşünü kontrol eden programları oluşturur. Bu motor kontrol sistemi yaşamın ilk yılında büyük ölçüde kurulmuş olur. Bu nedenle DNS sistemi lokomotor sistemle ilgili disfonksiyonları değerlendirmek ve eski haline getirmek için motor kontrol sisteminin nörogelişimsel yönlerini inceler. Prag Rehabilitasyonu ve Manuel Tıp Okulu, 20. Yüzyıl Rehabilitasyon hareketinin öncülerinden olan önemli Nörologlar ve Fizik Tedavi Uzmanları Vladimir Janda, Karel Lewit, Vaclav Vojta, Frantisek Vele tarafından kurulmuştur. Pavel Kolar bu uzmanlar tarafından açıklanan nörogelişimsel ve rehabilitasyon prensiplerine dayanarak, lokomotor sistemin restorasyonu ve stabilizasyonu için yeni nesil klinik protokoller tasarlamıştır. Bu yeni nesil yaklaşım Dinamik Neuromusküler Stabilizasyon ( DNS ) olarak tanımlanmıştır.

• Gelişimsel Kinesiyolojinin Temel Prensipleri,

• Yaşamın İlk yılındaki gelişim: Sagittal eksende omurga stabilizasyonu, gövde rotasyonu ile ilişkili “fazik hareketlerin gelişimi”,

• Yaşamın ilk yılındaki gelişme ile erişkinlikteki lokomotor sistem patolojileri arasındaki ilişkiyi göstermek,

• Yaşamın ilk yılı merkezi sinir sistemini takip eden refleksler,

• Omurganın fonksiyonel stabilizasyonu,

• Hatalı solunum paternlerinin düzeltilmesi,

• Yeni terimler: fonksiyonel eklem santralizasyonu – desantralizasyon – dayanak noktası – gelişimsel açıdan postür değerlendirilmesi.

Katılımcıların Eğitim Sonunda Kazanacağı Beceriler;

• Omurga stabilizasyon sisteminin en önemli değerlendirme testlerini

• Solunum paternlerini

• Ontogenez ( gelişimsel ) prensipleri ile omurga stabilizasyonunu tedavi teknikleri

Bu Prensipler ile Tedavi Uygulamaları

• Lokomotor sistem patolojileri

• Derin stabilizasyon sistemin rol oynadadığı vertebra kaynaklı yansıyan ağrılar

• Erken gelişimdeki hatalardan dolayı kaynaklı lokomotor sistem ağrıları

Eğitim Programı

1. GÜN  

09:00 – 10:30 : Gelişimsel Kinesiyoloji, Ontogenezis – Temel Prensipler

10:30 – 11:00 : Kahve Molası

11:00 – 12:30 : Hayatın 1.Yılında Hareket Sisteminin Gelişimsel Basamakları – Fizyolojik ve Patalojik Gelişim Paternleri

12:30 – 13:30 : Yemek

13:30 – 15:00 : Sagittal Eksende Omurga, Gövde, Pelvis Stabilizasyonu,

Nefes Paternleri (İdeal ve Patolojik)

15:00 – 15:30 : Kahve Molası

15:30 – 17:00 : Omurga Stabilizasyonu : DNS Postural Testleri – Değerlendirme Prensipleri

2. GÜN

9:00-10:30 : Temel Postural Değerlendirne Testleri ve Tedavi Prensipleri

10:30-11:00 Kahve Molası

11:00-12:30 : Postural Stabilizasyon; Gelişimsel Paternlere uygun temel “supine” pozisyonları, Tedavi Prensipleri (teori ve uygulama)

12:30-13:30 : Yemek

13:30-15:00 : Postural Stabilizasyon

Gelişimsel Paternlere uygun temel “supine” pozisyonları uygulama

15:00-15:30 : Kahve Molası

15:30-17:00 : Postural Stabilizasyon

Gelişimsel Paternlere uygun temel “supine” pozisyonları uygulama

3. GÜN

08:30 – 10:30 : Postural stabilizasyon

Gelişimsel Paternlere uygun temel “Prone Pozisyonları”

Teori- Uygulama : Değerlendirme ve Tedavi yöntemleri

10:30 – 12:30 : Kahve Molası

12:30 – 13:30 : Yemek

13:30 – 15:30 : Postural stabilizasyon

3. ve 14. Aylar arasındaki gelişimsel pozisyonlara uygun daha ileri seviye hareket pozisyonları

DNS B’ye giriş…

Prague School Kayıtları

– Eğitime katılanlar eğitim sonunda katılım sertifikası “Certificate of Attendance” alacaklardır.

* Eğitimden önce katılımcıların Prague School Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt ücreti 80 Euro’dur, sistem bunun karşılığında DNS sisteminin yukarıda belirttiğimiz kullanım haklarını katılımcılara sağlamış olur.

Detaylı bilgi ve kayıt için +90(537) 551 62 37 nolu telefonu arayınız.