TR EN
CRAFTA 1 – 2

CRAFTA 1 – 2

Temel Eğitimi

20 - 24 Kasım 2021
7 - 11 Nisan 2022
ANKARA
 • Katılımcı Sayısı 25 Katılımcı
 • Kurs Süresi 5+5 / 10 Günlük Eğitim
 • Ücret 12.500 TL
 • Sertifikasyon CRAFTA Uluslararası Geçerlilikte Sertifika
 • Kurs Dili
Michiel TROUW

Michiel TROUW


NVMT

 1992 yılında Utrecht Üniversitesi’nden (Hollanda) mezun oldu. Manuel terapi ileri eğitimine katıldı ve OMT derecesi (IFOMPT) ile bitirdi. O tarihten itibaren kendi kliniğinde  manuel terapist ve fizyoterapist olarak çalışıyor. Uzmanlık alanı, baş, boyun ve yüz bölgesinde şikayetleri olan hastaları tedavi etmektir. Manuel Terapi (NVMT) alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

2011 yılından bu yana CRAFTA® eğitim programlarında eğitmenlik yapmaktadır.

https://crafta.org/page/michiel-trouw

Harry Von Piekartz

Harry Von Piekartz


Prof. Dr. PhD,MSc,PT,MT

Harry JM von Piekartz, 1988’de İsviçre’de Manuel Terapi (Maitland-Concept) sertifikasını ve 1993’te de Hollanda’daki IFOMPT-Diploması (Nederlandse Manuele Therapie Vereniging) (NVMT) sertifikasını aldı. 1994 yılında IMTA®’da (International Maitland Teacher Association) Manuel Terapi öğretmenlik eğitimini bitirdi ve 1995 yılında Neuro ortopedi enstitüsünde (NOI®) eğitmen oldu. 1996-2000 yılları arasında kraniyofasiyal ağrı hastaları hakkında bazı multidisipliner projelerde yer aldı ve “Kraniofaziale Dysfunktionen und Schmerzen – Untersuchung, Beurteilung, Management” (Almanca dilinde: Thieme Verlag) kitabını yazdı. Kitap ayrıca İngilizce “Kraniyofasiyal Disfonksiyon ve Ağrı: Manuel Terapi, Değerlendirme ve Yönetim” (Butterworth-Heinemann, 2001) ve İspanyolca (McGraw-Hill, 2003) olarak dağıtıldı. 2000 yılında Leuven Üniversitesi’nden (Belçika) Fizyoterapi alanında Master of Science derecesi ile mezun oldu. Yüksek lisans tezini “Mandibular sinirin nörodinamik testi ”üzerine yaptı. 2003 yılında IMTA®’da kıdemli eğitmen oldu.

2004’te ICCMO®’da (International College of Craniomandibular Orthopedics, Section Germany) ve Craniofacial Therapy Academy (CRAFTA®) başkanı oldu. 2005 yılında Staffordshire Üniversitesi’nde Rehabilitasyon Bilimi alanında doktora derecesini aldı ve ikinci kitabı “Kiefer-, Gesichts- und Zervikalregion’u yayınladı. Neuromuskuloskeletale Untersuchung, Therapie, Management ”(Almanca, Thieme Verlag). İngilizce versiyonu 2007’de “Craniofacial Pain. Nöromüsküloskeletal Sistemin Değerlendirilmesi ve Yönetimi ”- Elsevier.

2008’den beri Osnabruck’taki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (http://www.fh-osnabrueck.de) Fizyoterapi Profesörüdür ve fizyoterapi alanında çeşitli araştırma projelerine liderlik etmektedir. Kanıta Dayalı Uygulama, Klinik Akıl Yürütme, Tedavi stratejileri ve rehabilitasyon bilimi öğretmenidir. Bu süre zarfında çok sayıda çalışmaları yayınlandı. Kranioservikal-, temporomandibular- ve kraniofasiyal problemlerin yönetimi, Nöromüsküloskeletal disfonksiyonlu çocukların tedavisi, Kraniyoservikal ve kraniyofasiyal disfonksiyonları ve ağrısı olan çocuklarda manuel tedavinin erken başlangıcı, Sinir sisteminin (kraniyal) işlevi ve fizyoterapide rolü, Nöromüsküloskeletal sistemde uzun süreli ağrı sırasında rehabilitasyon programı ve ağrı yönetimi gibi çalışmaları yayınlandı. Ayrıca, Ootmarsum’da Hollanda’daki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. Manuel terapi ve uygulamalı nörobiyomekani konularında çalışmalarına devam etmektedir.

https://crafta.org/page/prof-dr-harry-von-piekartz

KURS İÇERİĞİ

• CRAFTA, baş ve yüz ağrısına ek olarak temporomandibular, kraniyomandibular ve kraniyofasyal problemi olan hastaların  teşhisi ve tedavisine yönelik planlanan bir eğitim programıdır.

• CRAFTA eğitim programı hasta odaklı bir eğitim programı olması yanında, yoğun bir teorik içeriğe sahiptir. Eğitime katılan tüm katılımcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek bir içeriğe sahiptir.

• Kursta ele alınan diğer klinik modeller baş ağrıları, whiplash ve vestibüler disfonksiyonlardır.

• CRAFTA Temel Eğitimi CRAFTA-1 ve CRAFTA-2 eğitimi içermektedir.

https://crafta.org

CRAFTA 1 Temel Eğitimi

CRAFTA-1 Temel Eğitimi, kraniyomandibular-yüz bölgesinin ve fonksiyonel ilişkilerinin değerlendirilmesi ve tedavisi üzerine odaklanmaktadır. Eğitim esnasında tüm  kraniyomandibular yapıların ağrı mekanizmaları, temporomandibular eklemin (TME) fonksiyonu ve servikal omurga ile nörofizyolojik, biyomekanik ve fonksiyonel ilişkileri öğretilecektir. Ayrıca eğitim Temporomandibular eklemin (TME) fiziksel muayenesini ve tedavi tekniklerini içermektedir. Eğitim esnasında, TME’nin işlevi hakkındaki mevcut nörobiyolojik ve anatomik bilgilerin tamamı da gözden geçirilecektir.

Diş teli  ve atel tedavisi, bruksizm (diş sıkma), servikal bölgeden kaynaklanan baş ağrıları, nevraljiler ve otomandibular sendrom gibi çeşitli klinik sendromlar hakkında da bilgi verilecektir. Eğitim esnasında detaylı  teorik sunumların yanında  ve pratik uygulamalar gösterilecektir.

Kraniofasiyal bölgeyle alakalı olarak, klinik kalıpları tanımlamayı, tanımayı öğrenecek ve tanımlanmış bir klinik akıl yürütme modeli dahilinde kraniyofasiyal bölgenin değerlendirilmesi ve tedavisi için klinik beceriler geliştirilecektir. Temel eğitim esnasında  kraniyofasiyal bölgenin işlevi, anatomisi, biyomekanik özellikleri, patolojisi, muayenesi ve tedavisi kapsamlı bir şekilde anlatılacaktır..

Katılımcılar, CRAFTA-1 kursu sırasında çevrimiçi modüle erişim elde edecekler.

Teorik dersler şunları içerir:

• Fonksiyonel nöroanatomi

• Patolojiler

• Klinik ayırıcı tanılar

• Nöro- ve visserokranyumun işlevi ve anatomisi

• Kraniyal büyüme modelleri

• Kraniyal hareket modelleri ve tedavi hedefleri

• Yüz iskeleti

• Tedavi prensipleri

Pratik oturumlar şunları içerir:

Referans noktalarının palpasyonu

• Fiziksel muayene

• Manuel tedavi teknikleri

• Genel ve spesifik sendromları hedefleyen tedavi düzeni oluşturma

• Vaka sunumları

• Kraniyal yapıların palpasyonu

• Nöro ve visserokranyumun genel ve özel muayenesi ve tedavi teknikleri

KURS HEDEFLERİ

CRAFTA-1 Temeller dersinin sonunda öğrenciler şunları yapabilecekler:

• Kraniomandibular bölgeyi tanımlayabilecekler,

• Kraniomandibuler disfonksiyonlu hastaların yönetimi için klinik bir akıl yürütme modeli oluşturabilecekler,

• Kraniomandibular bölgeye uygulanabilen klinik kalıpları, etiyolojik ve diğer etkileyen faktörleri tanımlayabilecekler,

• Spesifik ağrı modellerini, kas, eklem ve sinir yapılarını tanımlayabilecekler,

• Kraniyomandibuler disfonksiyonlu hastaları spesifik bir nöromüsküloskeletal yönetim yaklaşımı kullanarak tedavi edebileceklerdir.

CRAFTA 2 Temel Eğitimi

CRAFTA-2 Temel Eğitimi, CRAFTA-1 Temel Eğitimi ve Çevrimiçi Modül eğitimlerinin devamı niteliğindedir.  CRAFTA-2 Temel Eğitimi esnasında katılımcılar, kraniyofasiyal disfonksiyonlarda, hasta değerlendirilmesi ve tedavisiyle ilgili Crafta-1 Temel Eğitimde öğrenilen bilgilere ek yeni bilgiler öğreneceklerdir.  Ağrı mekanizmalarına, nöroanatomiye, nörodinamiğe ve kraniyal sinir sisteminin muayenesine ve tedavisine yönelik ileri düzeyde eğitim alacaklardır.

Nörokranyumun ve visserokranyumun spesifik değerlendirmesi ve tedavi yöntemleri, nöropatik ve nörojenik ağrıyı, özel değerlendirme testleri, ayrıcı tanıları ve tüm kraniyal sinirlerin patolojilerini detaylı bir şekilde inceleyeceklerdir.  Mekano-duyarlılık sınıflandırma modeli, spesifik kraniyal sinir testlerine dahil edilecektir.  Bu eğitimde ayrıca eğitimden elde edilen bilgilerin pratik bir şekilde uygulanacağı gerçek vaka sunumları da yer alacaktır.

Spesifik teorik dersler şunları içerir:

• Nöropatik-nörojenik ağrının detaylı incelenmesi,

• Kraniyal yapıların nöroanatomisi,

• Kraniyal nörodinamiğin tedavi prensipleri,

• Kraniyal sinirlerin spesifik patolojileri,

• Diş çekimi sonrası gelişebilen nöropati, fasial parezi ve fantom ağrı gibi sendromlar vb.

Pratik oturumlar şunları içerir:

• Kraniyal sinir dokusunun referans noktalarının palpasyonu,

• Kraniyal sinirlerin fiziksel muayenesi: iletim testleri, nörodinamik testler, palpasyonu,

• Manuel tedavi teknikleri,

• Tedavi planlamalarının yapılması,

• Vaka sunumları,

Hatalıklara özel  muayene ve tedavi teknikleri (nöro- ve visserokranyumun parçaları)

 

KURS HEDEFLERİ

CRAFTA-2 Temel Eğitiminin sonunda katılımcılar şunları yapabilecekler:

• Ağrı mekanizmaları ile ilgili olarak kraniyal bölgenin nöroanatomisi, nörodinamiği ve patofizyolojisi hakkındaki teorik bilgilere sahip olacaklardır,

• Kanıta dayalı olarak klinik değerlendirme yapabileceklerdir, 

• Kraniyal sinir sistemi ile ilgili klinik kalıplar hakkında bilgi sahibi olucaklar,

• Kraniyal sinir dokusunun değerlendirilmesi ve tedavisi için el becerilerini kazanıcaklar,

• Nöro-visserokranyumun belirli tekniklerle değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi öğreneceklerdir,

 • Uzun süreli kraniyofasiyal disfonksiyonları ve ağrısı olan hastalarda kraniyofasiyal disfonksiyonları tanımlayabileceklerdir,

• Nörodinamik testleri uygulayabilecekler, palpasyonla kraniyal dokuyu değerlendirebileceklerdir,

• Kraniofasiyal doku disfonksiyonu olan hastalar için uzun vadeli bir tedavi ve yönetim stratejisi planlayabileceklerdir.

UYGUNLUK

CRAFTA-1 kursunu başarıyla tamamlanması.

Kurs Ücreti;

CRAFTA Temel Eğitimi CRAFTA-1 ve CRAFTA-2 içermektedir.

Eğitim sırasında simültane çeviri yapılacaktır.

Detaylı bilgi ve kayıt için +90(535) 362 95 47 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz.

 

Ön kayıt için 1.500 TL yatırması için gerekli bilgiler aşağıdadır.

Eğitim Ücretine KDV Dahil Değildir.

Ücret bilgisi için +90 (535) 362 95 47 nolu telefonu arayabilirsiniz.

  BANKA Hesap Bilgilerimiz

  Denizbank
  Medifit Medikal Sağlık
  TR08 0013 4000 0110 5380 5000 01


  KAYIT ve DOSYA GÖNDERME FORMU