TR EN
BİYOMEKANİK

BİYOMEKANİK

Değerlendirme Eğitimi

1-2. Modül = 4-7Mart
3. Modül = 3-5Eylül
  • Katılımcı Sayısı ---
  • Kurs Süresi 4 Gün + 3 Gün
  • Ücret ---
  • Sertifikasyon Katılım Sertifikası
Françoise Klein

Françoise Klein


Osteopath, D.O

Akademik / Profesyonel Geçmiş

• 2012 – 2013:  Nörobiyomekani ve Nörofizyolojide Asistan – Professeur Guy Araştıma laboratuar Cheron (Université Libre de Bruxelles – Campus Erasme – 808, route de Lennik – 1070 Brüssel – Belgien).

• 2012 – 2013: Fizik Asistanı (Haute École Libre de Bruxelles – 808, route de Lennik (bât. P) – 1070 Brüssel – Belgien).

• 2012 – 2021 : Biyomekanik ve osteopatik tekniklerde öğretmen

• Per-Formance (7, Cami Ramader – F-66120 Egat – Frankreich)

• CBO – Collège Belge d’Osteopathie (91, avenue Hippocrate – 1200 Brüssel – Belgien)

• WSO – Wiener Schule für Osteopathie

• 6, Frimbergergasse – 1130 Wien – Österreich

• 18, Waaggasse – 9020 Klagenfurt – Österreich

• OSD – Osteopathie Schule Deutschland GmbH

• 19, Mexikoring – 22297 Hamburg – Deutschland

• 16, Oudenarder Str. – 13347 Berlin – Deutschland

• 2012 – 2021: İstatistik Öğretmeni (Haute École Libre de Bruxelles – 808, route de Lennik (bât. P) – 1070 Brüssel – Belgien).

• 2014 – 2021: Araştırma metodolojisi  Öğretmeni (Haute École Libre de Bruxelles – 808, route de Lennik (bât. P) – 1070 Brüssel – Belgien).

 

Son 5 yıldan Seçilmiş Araştırma Projeleri / Pratik Projeler

Profesyonel sporcularda hareket hazırlığının EEG ve EMG analizi

 

Yurtdışında Profesyonel Görevler,

Biyomekanik ve osteopatik tekniklerde öğretmen

• Per-Formance (7, Cami Ramader – F-66120 Egat – Frankreich)

• CBO – Collège Belge d’Osteopathie (91, avenue Hippocrate – 1200 Brüssel – Belgien)

• WSO – Wiener Schule für Osteopathie

• 6, Frimbergergasse – 1130 Wien – Österreich

• 18, Waaggasse – 9020 Klagenfurt – Österreich

• OSD – Osteopathie Schule Deutschland GmbH

• 19, Mexikoring – 22297 Hamburg – Deutschland

• 16, Oudenarder Str. – 13347 Berlin – Deutschland

 

Bilimsel Derneklere veya Mesleki Derneklere Üyelik / Katılım

Araştırma laboratuvarında araştırma görevlisi

(Haute École Libre de Bruxelles – 808, route de Lennik (bât. P) – 1070 Brüssel – Belgien).

 

Son 5 Yıldan Seçilmiş Yayınlar

• Boynun propriyoseptif aferentlerinin uzaydaki nesnelerin hizalanmasının algılanmasındaki etkileri (kısa bir süre sonra yayınlanacaktır)

• Kronik boyun ağrısı için PEV analizi (yakında yayınlanacak)

 

KURS İÇERİĞİ

2 Modülden oluştan toplam 7 günlük eğitimde,

Tüm vücut biyomekaniğinin (Alt-üst ekstremite ve omurga biyomekaniği) detaylı incelenmesi,

• Klinik uygulama ile bilimsel kanıtları bağdaştırma.

• Osteopatik uygulama ile ilgili kas-iskelet sistemini de göz önünde bulundurarak biyomekanik araştırmanın mevcut durumu hakkında temel bilgi sağlamak.

• Bilimsel metodları anlaşılır hale getirmek.

• İnsan lokomotor sistemi açısından problemlere yönelik bilgi edinmek.

• İnsan hareket sistemi değerlendirme kavramlarının değiştirilmesi ve optimizasyonu.

• Osteopati, manuel terapi vb. Alanlarda kullanılan kavramlara eleştirel yaklaşımlar üstünde durulucaktır.

Toplam 4 Günlük 1. Modülde,

• Kas-iskelet sisteminin biyomekanik analizindeki dallar

Statik analiz, kinematik dinamik, motorkontrol

Rijit olmayan yapı mekaniği

• Eklem hareketini etkileyen faktörler 

Kinematik, referans Sistemleri

Eklem yüzlerinin analizi

Artrokinematik

Temel dinamik ve statik

Biyolojik Materyal Davranışları

AYAK BİYOMEKANİSİ

Giriş

Talokrural Eklem

• Eklem Yüzleri, malleolar Fork

• Kinematiği

• Metodolojik parantez: yüzey morfolojisinin incelenmesi

• Malleolar Fork kinematiği

• TKE 3D kinamatiği

• Supinasyon bilek yaralanması 

Subtalar Eklem

• Kemikler ve eklemler, ligamentler

• Hareket aksı, 3D hareketin bileşenleri. Eksenin yönü

• Transfer Fonksiyonu, posterior kalkaneal yüzey. Formu ve fonksiyonel içerik, heliksal translasyonlar

Chopart & Lisfranc Eklemleri

Ayak Kasları

Ayak Modelleri

Şok Absorber Edici Sistemler

KALÇA EKLEMİ

• Anatomik özellikler, koksometri, femoral kılıfın fonksiyonel özellikleri ve temas alanı

• Tek bacak duruşu için denge modeli, kapsuloligamnetöz kuvvetler

• Kas Modelleri, kalça eklemi için kas modelleri, yük dağılımı, 3 boyutlu kas fonksiyonları

DİZ EKLEMİ

Genel Fonksiyonel Değerlendirme,

Femoratibial Eklem

• Sagittal düzlemde Kinematik Analiz, kollateral Ligament, 3 boyutlu kinematiği, menisküsler

• Frontal düzlemde femoratibial denge

Femorapatellar Eklem

• Eklem Yüzleri, patellanın Hareketleri, femorapatellar basınç, patellanın fonksiyonu

• Frontal Düzlemde Patella Stabilitesi

PELVİS

Giriş

• Pelvis stabilizasyonu, fonksiyonel birim içeriği, pratik tartışma. Tüm Pelvisin Hareketi; Sakroiliak Eklem, Pubik Eklem, Sakrokoksigeal Eklem, Lumbar Pelvik Makas

OMURGA

Giriş

Omurga Stabilitesi

• Frontal, Transvers, Sagittal Düzlemde Stabilite, dik pozisyonda omurganın stabilitesi.

Omurganın Şok Absorbe ve Fonksiyonel Birimleri

• Fonksiyonel birim, vertebra gövdesi, intervertebral disk, sıvı değişimi ve nutrasyon, disk biyomekanisi, intradiskal basınç ölçümü, diskin dejenerasyonu, faset eklemler

Fonsiyonel ünitenin 3D kinematiği

• Serbestlik derecesi ve HVLA teknikleri, nötral zon konsepti, birleşik hareket

3 Gündün oluşan 2. Modülde geri kalan bölümler detaylı birşekilde değerlendirilecektir.

Kayıt kontenjanı sınırlıdır. Kayıt için kurs ücretinin yatırılması gerekmektedir.