TR EN
Jay P. SHAH

Jay P. SHAH

MD. Senior Staff Physiatrist

Jay P. Shah, MD Bethesda,  Maryland-ABD’de fiziatrist ve klinik araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Aktif miyofasyal trigger noktalara (MTrPs) bağlı olarak gelişen kronik miyofasyal ve nöro-muskuloskeletal ağrıların altta yatan patogenezi ve patofizyolojisini açıklamak ilgi duyduğu ve uzmanlaştığı konulardır. Nörojenik inflamasyon, santral sensitizasyon, somato-visseral ve vissero-somatik refleksler, spinal fasilitasyon, limbik sistem disfonksiyonu ve nöroplastisite özellikle ilgisini çekmektedir. MTrPs’lerle ilişkili spontan ağrının başlatılmasında, artmasında ve sdevam etmesinde her biri nasıl bir rol oynamaktadır?

Jay ve arkadaşları, aktif MTrPs’lerin benzersiz biyokimyasal ortamını (örneğin, enflamatuar mediatörler, nöropeptitler, katekolaminler ve pro-inflamatuar sitokinler) ortaya çıkaran yeni mikroanalitik teknikleri kullanmaktadırlar. Bu maddeler inflamasyon, ağrı, hassasiyet, santral sensitizasyon ve hücreler arası sinyalleşme ile ilişkilidir.

Ayrıca MTrPs’leri görselleştirmek, viskoelastik özelliklerini ve aktif MTrPs’lerin benzersiz kan akış dalga biçimi özelliklerini ölçmek için ultrason görüntüleme uygulamalarını kullanmaktadırlar. Çalışmaları ayrıca MTrPs’lerle ilişkili objektif, tekrarlanabilir ve ölçülebilir kas dokusu özelliklerini tanımlamakta ve kuru iğnenin bu doku özellikleri üzerindeki etkilerini nicel olarak göstermektedir.

Jay aralarında fizyoterapistler, doktorlar, osteopatlar, masaj terapistleri, diş hekimleri, kayropraktik uzmanları ve konuşma terapistleri bulunan birçok profesyonele çok sayıda uluslararası dersler ve uygulamalı eğitimler vermektedir. Sunumlarında klinik ağrı bilimlerinden ortaya çıkan etkileyici ve klinik olarak oldukça önemli bilgileri birleştirmektedir.

Jay, Amerikan Ağrı Akademisi tarafından 2010 yılında Janet Travell Klinik Ağrı Yönetimi Ödülü’ne klinik bakımda mükemmellik ve Ulusal Myofascial Tetik Nokta Terapistleri Birliği tarafından 2012’de David G. Simons Ödülüne, klinik araştırmalarda mükemmellik açısından layık görüldü.

CONTACT US    CONTACT

    M: +90 535 362 95 47